Jelikož náš obrat přesáhl částku 1 milionu korun, museli jsme se stát plátcem DPH. Naše firemní jméno se změnilo na Majkl3D-Technology s.r.o.